• Thời gian khuyến mãi: Vô hạn
  • Khuyến mại: 50% tiền thưởng cho khoản tiền gửi đầu tiên của bạn
  • Thời gian cuộc thi: Mỗi tuần
  • Giải thưởng: Phần thưởng lên đến $ 120