• பதவி உயர்வு காலம்: வரம்பற்ற
  • பதவி உயர்வுகள்: உங்கள் முதல் டெபாசிட்டில் 50% போனஸ்
  • போட்டி காலம்: ஒவ்வொரு வாரமும்
  • பரிசுகள்: $120 வரை வெகுமதி