• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгааргүй
  • Урамшуулал: Таны анхны хадгаламжийн 50% урамшуулал
  • Уралдааны хугацаа: Долоо хоног бүр
  • Шагнал: 120 доллар хүртэл урамшуулал