• სარეკლამო პერიოდი: შეუზღუდავი
  • აქციები: 50% ბონუსი თქვენს პირველ დეპოზიტზე
  • კონკურსის პერიოდი: Ყოველ კვირა
  • პრიზები: $120-მდე ჯილდო