Pocket Option-de sanly opsiýalary nädip goýmaly we söwda etmeli
Gollanmalar

Pocket Option-de sanly opsiýalary nädip goýmaly we söwda etmeli

Jübüt opsiýasy, söwda hasabyňyza pul goýmak üçin köp dürli töleg wariantlaryny hödürleýär. Countryurduňyza baglylykda, EUR, BRL ýa-da GBP ... ýaly bank geçirimlerini ýa-da bank kartlaryny ulanyp, Jübüt Opsiýa hasabyňyza goýup bilersiňiz. “Pocket Option” -da “Digital Option” bazarynda nädip goýum goýmalydygyny we pul gazanyp boljakdygyny görkezeliň.