Cách sử dụng Chat trong Pocket Option

Cách sử dụng Chat trong Pocket Option

Trò chuyện

Phần "Trò chuyện" mang đến cho bạn cơ hội giao tiếp trực tiếp với dịch vụ hỗ trợ và các nhà giao dịch khác. Bạn cũng có thể tìm thấy những thông tin hữu ích như phân tích, tin tức, khuyến mại và thông báo. Để ẩn cửa sổ trò chuyện, hãy nhấp vào biểu tượng Trò chuyện trong bảng điều khiển bên trái một lần nữa. Các cuộc trò chuyện bằng các ngôn ngữ khác nhau sẽ khả dụng khi bạn thay đổi ngôn ngữ nền tảng trong hồ sơ của mình.

Bạn cũng có thể tạo cuộc trò chuyện hoặc kênh của riêng mình cho một nhóm thương nhân đã chọn bằng cách nhấp vào dấu “+”.
Cách sử dụng Chat trong Pocket Option

Hỗ trợ trò chuyện

Để liên hệ với dịch vụ Hỗ trợ, hãy chuyển đến phần “Trò chuyện” trong bảng điều khiển bên trái của giao diện giao dịch và chọn trò chuyện “Nhóm hỗ trợ”.
Cách sử dụng Chat trong Pocket OptionTrò chuyện chung

Để tham gia trò chuyện chung với các nhà giao dịch khác, hãy chuyển đến phần “Trò chuyện” trong bảng điều khiển bên trái của giao diện giao dịch và chọn “Trò chuyện chung”.
Cách sử dụng Chat trong Pocket Option

Chú ý: Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc các quy tắc trò chuyện có thể được tìm thấy trong menu thả xuống khi bạn nhấp vào ba dấu chấm.

Trò chuyện riêng tư

Bạn có thể chọn một nhà giao dịch từ cuộc trò chuyện chung và nhấp vào ảnh đại diện của anh ta để gửi tin nhắn riêng cho anh ta.

Kênh truyền hình

Bạn có thể tìm thấy thông tin hữu ích, chẳng hạn như tin tức và phân tích, trong phần "Trò chuyện" ở bảng điều khiển bên trái của giao diện giao dịch trong tab "Kênh".
Cách sử dụng Chat trong Pocket Option


Thông báo

Tại đây, bạn sẽ được thông báo về các tin nhắn mới đến và các hành động mà bạn đã thực hiện trên nền tảng.
Cách sử dụng Chat trong Pocket Option
Thank you for rating.